Friday, May 18, 2007

أين ربي؟؟؟


Pada kali ni, saya nak datangkan sebuah kisah berkenaan Nabi Ibrahim Al-Khalil A.S sepertimana yang termaktub di dalam Al-Quran di dalam Surah Al-An'aam seperti berikut:

"Dan (ingatlah) diwaktu Ibrahim berkata kepada Bapaknya Aazar:"Patutkah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan?Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata"(74)

Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang terdapat)di langit dan dibumi,dan (Kami perlihatkannya) agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin (75)

Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang(lalu) dia berkata:"Inilah Tuhanku".Tetapi tatkala bintang itu tenggelam dia berkata:"Saya tidak suka kepada yang tenggelam (76)

Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata:"Inikah Tuhanku?".Tetapi setelah bulan itu tenggelam dia berkata:"Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat."(77)

Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata:"Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar", maka tatkala matahari itu terbenam dia berkata:"Hai kaumku aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan"(78)

Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan (79)

Begitulah sahabat-sahabat kisah Nabi Ibrahim A.S yang Allah abadikan di dalam Al-Quran sebagai panduan untuk orang-orang yang berfikir.Apa yang baik datang daripada Allah Ta'ala dan apa yang buruk datang daripada kelemahan diriku yang hina ini.والله أعلم
No comments: