Thursday, June 21, 2007

Nama-nama Mujaddid Ummah

Assalamualaikum w.b.t,

Sabda Nabi Muhammad S.A.W:"Sesungguhnya Allah Ta'ala membangkitkan bagi umat ini bagi setiap seratus tahun seorang yang akan memperbaharui(mengislah) agamanya"-Riwayat Abu Dawud, Al-Hakim, Al-Baihaqi daripada Abu Hurairah.

 1. Umar Bin Abdul Aziz (Wafat 101 H)
 2. Imam As-Shafie (Wafat 204 H)
 3. Al-Qadhi Ahmad Bin Umar Bin Suraij (Wafat 306 H)
 4. As-Syeikh Abu Hamid Bin Muhammad As-faraini (Wafat 406 H)
 5. Hujjatul Islam Imam Ghazali (Wafat 505 H)
 6. Fakr Ad-Din Ar-razi ibn Al-Khatib (Wafat 606 H)
 7. Taqiyuddin Ali Bin Muhammad Bin Ali lebih dikenali "Ibn Daqiq Al-Aid" (Wafat 702 H)
 8. Siraj Ad-Din Umar Bin Raslan Al-Baiqalani (Wafat 805 H)
 9. Jalaluddin Abdur Rahman Al-Suyuti (Wafat 911 H)
 10. Shamsuddin Al-Jamal Muhammad Bin Ahmad Ar-ramly (Wafat 1004 H)
 11. As-Sayyid Abd Qadir Bin Abi Bakr Al-Idrus
 12. AS-Syeikh Ahmad Ad-Dirabi Al-Misr
 13. Syeikhul Islam Abdullah Bin Hijazi Al-Syarqawi (Wafat 1227 H)

Semoga Allah Ta'ala melimpahkan kasih sayangNYA kepada mereka dan memberikan akan kita manfaat dengan ilmu-ilmu mereka.Amin........

Rujukan:

Ma'lumaat Tahammuk Haul Asbab Ikhtilaf Baina Fuqaha'-Syeikh Muhammad Nur Ad-din Marbu Banjar Al-Makki

No comments: